среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja balaski plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie zada zezwolenia na to ani informowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Konstrukcja sztachety plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych przypadków.

Balustrady plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma przylegającymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno zawierać formę ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji i proponowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do stawiania balaski plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy zamierzane balaski plastikowe na plot i furtę sztachetowa jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku kiedy planowane ogrodzenia PVC na plot i bramę ze sztachetekprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий